3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/12/2020 (23/10 âm lịch)
Quy Nhơn
Hải Phòng
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
thứ ba, 08/12
thứ tư, 09/12
thứ năm, 10/12
QH
QH1642 (Bamboo Eco)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Plus)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Business)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm