33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ383 (E1_Eco)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (P-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (P-Siêu tiết kiệm)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (P-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (P-Siêu tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Deluxe)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (K-P/thông tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (T_Eco)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (T_Eco)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (T_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (T_Deluxe)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Y_SBoss)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Y_SBoss)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (I-Phổ thông)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm