19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/07/2021 (22/6 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (ECONOMYSAVER)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A1_ECO)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (A1_ECO)
16:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A1_DLX)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (A1_DLX)
16:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (H_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (H_Eco)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (H_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (H_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (H_Deluxe)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (H_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (V_SBoss)
16:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (H_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (H_Deluxe)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (H_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (BUSINESSSMART)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm