12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/09/2020 (19/7 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Eco)
19:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:40
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
11:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (N)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (N)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (N)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453 (Starter Base)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
920.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm