15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/09/2020 (27/7 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
VN
VN1393 (G_promo)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G_promo)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G_promo)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Promo)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Promo)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Promo)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 453 (Starter-Base)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
560.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.350.000 ₫
+10 điểm