22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
BL
BL453 (Starter Base_Promo)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
86.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
11:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (T_Eco)
19:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm