27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VN
VN 1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453 (Starter Base)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1395 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1395 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1395 (I-Phổ thông)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm