24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (L-P/thông tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (T_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (J-Th/gia linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (J-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (J-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm