20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h00p
Bay thẳng
10:55
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h00p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (J-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (J-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (J-Th/gia linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm