9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VN
VN1393 (G_promo)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G_promo)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G_promo)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Eco)
19:50
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:55
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:50
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm