14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VN
VN 1393 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (J_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (L-P/thông tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm