14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/11/2020 (8/10 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
VN
VN 1393 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (U_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (L-P/thông tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm