18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/11/2020 (8/10 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (J-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (J-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (J-Th/gia linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm