3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VN
VN1393 (G_promo)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G_promo)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G_promo)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
189.000 ₫
+10 điểm