9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/12/2021 (16/11 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:00
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
08:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:00
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Deluxe)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Y_SBoss)
08:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Y_SBoss)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Y_SBoss)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm