6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/12/2021 (22/11 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
VN
VN1393 (L-P/thông tiết kiệm)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
10:10
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm