48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Eco)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (P-Siêu tiết kiệm)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (P-Siêu tiết kiệm)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (P-Siêu tiết kiệm)
10:40
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7367 (P-Siêu tiết kiệm)
15:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
118.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
118.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (E-Siêu tiết kiệm)
10:40
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7367 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7367 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Deluxe)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (S-P/thông linh hoạt)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7367 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7367 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (J-Th/gia linh hoạt)
10:40
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm