33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 16/01/2021 (4/12 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 13/01
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
VJ
VJ383 (E1_Eco)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (E1_Eco)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (E1_Eco)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (A-Siêu tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1125 (ECONOMYSAVER)
20:20
UIH
1h10p
Bay thẳng
21:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (P-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Deluxe)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (K-P/thông tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1125 (BUSINESSSMART)
20:20
UIH
1h10p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (I-Phổ thông)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm