52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (G-Siêu tiết kiệm)
12:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (G-Siêu tiết kiệm)
17:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Eco)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (J_Deluxe)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (S-P/thông linh hoạt)
17:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (I-Phổ thông)
16:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (J-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm