34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (U_Eco)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Deluxe)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (U_Deluxe)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (I-Phổ thông)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (I-Phổ thông)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm