48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN7393 (P-Siêu tiết kiệm)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (P-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (U_Eco)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (U_Deluxe)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
439.500 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
14:55
UIH
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (I-Phổ thông)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (I-Phổ thông)
16:10
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (I-Phổ thông)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h15p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7625 (J-Th/gia linh hoạt)
16:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm