2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/10/2021 (17/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:25
UIH
1h10p
Bay thẳng
10:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:25
UIH
1h10p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm