19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (W_Eco)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (U_Eco)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
379.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (ECONOMYSAVER)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (I_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (W_Deluxe)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (U_Deluxe)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
889.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (I_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (I_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (U_Deluxe)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (J_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (W_Deluxe)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (BUSINESSSMART)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm