46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
14:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (G-Siêu tiết kiệm)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (G-Siêu tiết kiệm)
16:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
14:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (T_Eco)
20:25
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (T_Eco)
12:05
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:10
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (T_Eco)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (T_Deluxe)
20:25
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (T_Deluxe)
12:05
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (T_Deluxe)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Y_SBoss)
12:05
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (I-Phổ thông)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm