19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/07/2021 (21/6 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
VJ
VJ381 (E_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (A_Eco)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (A_Eco)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (ECONOMYSAVER)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (A_Deluxe)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (A_Deluxe)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Y_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Y_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ385 (Y_SBoss)
17:55
UIH
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Y_SBoss)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (Y_SBoss)
16:15
UIH
1h10p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSFLEX)
10:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (BUSINESSFLEX)
08:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
09:50
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm