28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ383 (A_Eco)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (P-Siêu tiết kiệm)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:50
UIH
1h15p
Bay thẳng
11:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Deluxe)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (K-P/thông tiết kiệm)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (K-P/thông tiết kiệm)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:50
UIH
1h15p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (J-Th/gia linh hoạt)
16:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm