34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ387 (A_Eco)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (P-Siêu tiết kiệm)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (P-Siêu tiết kiệm)
19:20
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (E-Siêu tiết kiệm)
19:20
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:25
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Deluxe)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (K-P/thông tiết kiệm)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (K-P/thông tiết kiệm)
19:20
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
20:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
15:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (I-Phổ thông)
09:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (I-Phổ thông)
16:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7395 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7399 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7397 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm