26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VN
VN1395 (A-Siêu tiết kiệm)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Eco)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1125 (ECONOMYSAVER)
16:10
UIH
1h15p
Bay thẳng
17:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (A_Deluxe)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (K-P/thông tiết kiệm)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:55
UIH
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1125 (BUSINESSSMART)
16:10
UIH
1h15p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
UIH
1h20p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm