2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ470 (Z_Eco)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm