2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ470 (U_Eco)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm