3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ470 (J_Eco)
18:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
19:00
CXR
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (J_Deluxe)
18:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
19:00
CXR
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
18:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.150.000 ₫
+10 điểm