2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ470 (Z_Eco)
12:45
VCA
1h00p
Bay thẳng
13:45
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
12:45
VCA
1h00p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm