2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ470 (W_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm