2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/07/2020 (7/6 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
VJ
VJ470 (W_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm