2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VJ
VJ470 (U_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (U_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm