2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ470 (I_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm