2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
VJ
VJ470 (T_Eco)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h00p
Bay thẳng
10:15
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm