2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ470 (J_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (J_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm