3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 11/09/2020 (24/7 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
VJ
VJ470 (A_Promo)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (Z_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm