3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ470 (A_Promo)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (Z_Eco)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm