3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/11/2020 (17/9 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
VJ
VJ470 (A_Promo)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (Z_Eco)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm