3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/11/2020 (21/9 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
VJ
VJ470 (A_Promo)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (Z_Eco)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
10:35
VCA
1h00p
Bay thẳng
11:35
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm