6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Cần Thơ
Nha Trang
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH2066 (Bamboo Eco)
13:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
14:00
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (A_Promo)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (Z_Eco)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2066 (Bamboo Plus)
13:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
14:00
CXR
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2066 (Bamboo Business)
13:00
VCA
1h00p
Bay thẳng
14:00
CXR
1.950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ470 (V_SBoss)
11:05
VCA
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
2.050.000 ₫
+10 điểm