18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
QH
QH2052 (Bamboo Eco)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Z_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Plus)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (T-P/thông tiết kiệm)
10:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:00
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:00
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:00
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (I-Phổ thông)
10:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:00
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:00
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Business)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm