11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ704 (E1_ECO)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A1_ECO)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A1_DLX)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (A1_DLX)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
13:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Y_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm