24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN1442 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (U_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Plus)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (I_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (I_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (S-P/thông linh hoạt)
10:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (S_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.679.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (I-Phổ thông)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (I-Phổ thông)
10:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (V_SBoss)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Business)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm