9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 29/05/2020 (7/4 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
VJ
VJ704 (A_Promo)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
29.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (A_Promo)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
29.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (A_Promo)
09:25
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:55
DAD
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
09:25
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Y_SBoss)
09:25
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm