13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VN
VN1440 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (W_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (W_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (U_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm