16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VJ
VJ704 (E_Promo)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
19.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (G-Siêu tiết kiệm)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (A_Promo)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:30
VCA
1h30p
Bay thẳng
13:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (W_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (W_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:30
VCA
1h30p
Bay thẳng
13:00
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm