13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (J_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (I_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (I_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (V_SBoss)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm