11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ704 (W_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:05
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:05
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (B_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (L_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
07:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:05
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
07:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:05
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (V_SBoss)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:05
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm