2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/02/2021 (21/12 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ bảy, 30/01
chủ nhật, 31/01
thứ hai, 01/02
thứ ba, 02/02
thứ tư, 03/02
thứ năm, 04/02
thứ sáu, 05/02
VJ
VJ702 (T_Eco)
09:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:30
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm