6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 03/10/2021 (27/8 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
chủ nhật, 03/10
thứ hai, 04/10
thứ ba, 05/10
thứ tư, 06/10
VJ
VJ702 (E1_ECO)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (E1_ECO)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A1_DLX)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (A1_DLX)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Y_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm