9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ708 (E_Promo)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (T_Eco)
16:35
VCA
1h30p
Bay thẳng
18:05
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (T_Deluxe)
16:35
VCA
1h30p
Bay thẳng
18:05
DAD
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm