10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ704 (Z_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (J_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (J_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:05
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:30
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:30
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:05
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:30
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (V_SBoss)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm