9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ702 (E_Eco)
10:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
11:45
DAD
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A_Deluxe)
10:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
11:45
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Y_SBoss)
10:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCA
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm