14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ702 (E_Promo)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (E_Promo)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Z_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm