19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ708 (E_Promo)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Eco)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A_Eco)
16:35
VCA
1h30p
Bay thẳng
18:05
DAD
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (A-Siêu tiết kiệm)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Plus)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A_Deluxe)
16:35
VCA
1h30p
Bay thẳng
18:05
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
16:35
VCA
1h30p
Bay thẳng
18:05
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2052 (Bamboo Business)
13:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
VCA
1h25p
Bay thẳng
09:40
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm