22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VN
VN1442 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (J_Eco)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (I_Eco)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:05
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (K_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (N_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
1.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:05
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (I-Phổ thông)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
08:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (I-Phổ thông)
10:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:05
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (V_SBoss)
19:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Y_SBoss)
11:20
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1442 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VCA
1h25p
Bay thẳng
10:00
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7440 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
VCA
1h25p
Bay thẳng
12:05
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm