11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ708 (Z_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (W_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:50
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (J_Eco)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:50
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (S-P/thông linh hoạt)
15:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:50
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (I-Phổ thông)
15:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:50
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1440 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:50
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm