3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/01/2021 (16/12 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Lạt
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
thứ bảy, 30/01
chủ nhật, 31/01
VJ
VJ474 (Z_Eco)
17:45
VCA
45p
Bay thẳng
18:30
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ474 (A_Deluxe)
17:45
VCA
45p
Bay thẳng
18:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ474 (Y_SBoss)
17:45
VCA
45p
Bay thẳng
18:30
DLI
1.850.000 ₫
+10 điểm