48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
QH
QH1438 (ECONOMYSAVERMAX)
08:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (E1_Eco)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (E1_Eco)
10:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
12:20
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (E1_Eco)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (E1_Eco)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYSAVER)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (A-Siêu tiết kiệm)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (A-Siêu tiết kiệm)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (A-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (ECONOMYSAVER)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
10:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
12:20
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Deluxe)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Deluxe)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
2.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (T_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
10:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSSMART)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1438 (BUSINESSSMART)
08:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (I-Phổ thông)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (I-Phổ thông)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (I-Phổ thông)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (I-Phổ thông)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (BUSINESSFLEX)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
5.300.000 ₫
+10 điểm