29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/04/2021 (6/3 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
VJ
VJ462 (E_Eco)
06:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (E_Eco)
17:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:10
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
20:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYSAVER)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (ECONOMYSAVER)
12:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:35
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (W_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Deluxe)
17:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Deluxe)
06:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:20
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
11:30
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:40
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (W_Deluxe)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Deluxe)
11:30
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:40
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
11:30
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:40
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:20
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
17:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
20:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:50
HAN
3.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.870.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSSMART)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (BUSINESSSMART)
12:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:45
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm