48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ468 (E_Promo)
15:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:50
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (G-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (G-Siêu tiết kiệm)
14:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Eco)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Promo)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (A-Siêu tiết kiệm)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (A-Siêu tiết kiệm)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (A-Siêu tiết kiệm)
16:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (Z_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
15:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:50
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
15:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:50
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (I-Phổ thông)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (I-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (I-Phổ thông)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (J-Th/gia linh hoạt)
16:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
18:50
HAN
5.309.000 ₫
+10 điểm