48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ460 (A_Promo)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Promo)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Promo)
09:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Eco)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (Z_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
09:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:30
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (P-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (W_Eco)
05:50
VCA
2h05p
Bay thẳng
07:55
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (W_Eco)
07:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (E-Siêu tiết kiệm)
19:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:15
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (G-Siêu tiết kiệm)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (T-P/thông tiết kiệm)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:15
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:15
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
09:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
05:50
VCA
2h05p
Bay thẳng
07:55
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (W_Eco)
07:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (I-Phổ thông)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:55
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:15
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (C-Th/gia linh hoạt)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:15
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm