16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VN
VN1200 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (A-Siêu tiết kiệm)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (L-P/thông tiết kiệm)
12:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:00
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (I-Phổ thông)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (I-Phổ thông)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:35
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:30
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (J-Th/gia linh hoạt)
12:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:00
HAN
5.299.000 ₫
+10 điểm