29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ464 (A_Promo)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Promo)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (A_Promo)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
20:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:25
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Plus)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (L-P/thông tiết kiệm)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (L-P/thông tiết kiệm)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (V_SBoss)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
20:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Business)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm