19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN1200 (G_promo)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (G_promo)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (G_promo)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (W_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (W_Eco)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (W_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (W_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
20:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:25
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Plus)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (V_SBoss)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
20:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
22:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Business)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm