32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VJ
VJ466 (A_Promo)
16:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Eco)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (Z_Eco)
16:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (S-P/thông linh hoạt)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
16:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (I-Phổ thông)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (I-Phổ thông)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (I-Phổ thông)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:20
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (C-Th/gia linh hoạt)
18:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm