25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
QH
QH1432 (Bamboo Eco)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Promo)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Promo)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Plus)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (L-P/thông tiết kiệm)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (L-P/thông tiết kiệm)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
18:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (Bamboo Business)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:55
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:15
HAN
4.899.000 ₫
+10 điểm