12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VN
VN 1200 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (I-Phổ thông)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (I-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (I-Phổ thông)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm