9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/12/2021 (23/11 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
VJ
VJ462 (Z1_ECO)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z1_ECO)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z1_ECO)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z1_DLX)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z1_DLX)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z1_DLX)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm