4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/01/2022 (14/12 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ năm, 13/01
thứ sáu, 14/01
thứ bảy, 15/01
chủ nhật, 16/01
thứ hai, 17/01
thứ ba, 18/01
thứ tư, 19/01
QH
QH1432 (ECONOMYFLEX)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYFLEX)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSFLEX)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
5.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSFLEX)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
5.700.000 ₫
+10 điểm