12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/01/2022 (23/12 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ bảy, 22/01
chủ nhật, 23/01
thứ hai, 24/01
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
VN
VN1200 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (L-P/thông tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (L-P/thông tiết kiệm)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:30
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm