4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/03/2022 (1/2 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ hai, 28/02
thứ ba, 01/03
thứ tư, 02/03
thứ năm, 03/03
thứ sáu, 04/03
thứ bảy, 05/03
chủ nhật, 06/03
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYSAVER)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
10:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSSMART)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
1.800.000 ₫
+10 điểm