33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ466 (E_Eco)
18:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (E_Promo)
11:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Eco)
09:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Promo)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Eco)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
11:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (P-Siêu tiết kiệm)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Plus)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
09:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:50
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Deluxe)
18:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (H-P/thông tiết kiệm)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (S-P/thông linh hoạt)
14:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:00
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
09:40
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
18:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
21:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
11:45
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:55
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (Bamboo Business)
20:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (I-Phổ thông)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
17:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:15
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (J-Th/gia linh hoạt)
12:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
14:50
HAN
5.309.000 ₫
+10 điểm