44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ468 (E1_Eco)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (E1_Eco)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (E_Eco)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (E_Eco)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (E_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (ECONOMYSAVERMAX)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1438 (ECONOMYSAVERMAX)
08:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYSAVER)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (T-P/thông tiết kiệm)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (T-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (T-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Deluxe)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Deluxe)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Deluxe)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (I-Phổ thông)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
12:45
VCA
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSSMART)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (BUSINESSSMART)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (I-Phổ thông)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (I-Phổ thông)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7200 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:45
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm