42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ466 (E1_Eco)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (G-Siêu tiết kiệm)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
21:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Z_Eco)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (P-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (P-Siêu tiết kiệm)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (P-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (E-Siêu tiết kiệm)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Deluxe)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (ECONOMYSAVER)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (I_Eco)
15:50
VCA
2h35p
Bay thẳng
18:25
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Deluxe)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Deluxe)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.069.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (I_Deluxe)
15:50
VCA
2h35p
Bay thẳng
18:25
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (K-P/thông tiết kiệm)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Y_SBoss)
15:50
VCA
2h35p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Y_SBoss)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (Y_SBoss)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Y_SBoss)
13:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
21:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
23:20
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1436 (BUSINESSSMART)
13:20
VCA
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (I-Phổ thông)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (I-Phổ thông)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (I-Phổ thông)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
VCA
2h15p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
5.309.000 ₫
+10 điểm