3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ488 (E1_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm