2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ488 (W_Eco)
07:00
VCA
1h55p
Bay thẳng
08:55
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
1h55p
Bay thẳng
08:55
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm