5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
QH
QH2012 (Bamboo Eco)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
36.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Plus)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Business)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (T_Eco)
07:00
VCA
1h55p
Bay thẳng
08:55
HPH
3.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
1h55p
Bay thẳng
08:55
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm