5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
QH
QH2012 (ECONOMYSAVER)
15:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:25
HPH
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (U_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (U_Deluxe)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (BUSINESSSMART)
15:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:25
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm