3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ488 (E_Promo)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm