3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 19/06/2020 (28/4 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm